Vad är Lions Club 

Lions Club är en internationell välgörenhetsorganisation, utan politiskt och religiöst ställningsstagande, som genom olika aktiva insatser stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen. Alla medel som samlas in går oavkortat till hjälpverksamhet av olika slag. Administrationen betalas helt av medlemsavgifter. Lions finns i 207 länder och har cirka 1,35 miljoner medlemmar. I Sverige finns cirka 500 Lions -klubbar och cirka 12 000 medlemmar. I Sverige har Lions funnits sedan 1947 då den första klubben bildades i Stockholm. Sitt ursprung har Lions i USA där den första klubben bildades redan 1917.

 

Kontakta oss på: haerjo@spray.se