Våra insamlingar

Genom organisationen SOS-barnbyar stödjer vi en speciell barnby i El Salvador. 


I Kambodja har en skola byggts upp av Borensbergs Lionsklubb. Där har Lions Club Vreta Kloster  bidragit med pengar. Samverkan har skett med andra klubbar inom vår zon.

Barndiabetesfonden och andra organisationer som stödjer forskning och spridning av kunskap om barndiabetes eller andra sjukdomar är andra exempel på mottagare av bidrag.

Som bidrag till hjälporganisationen ”Vision For All” gör vi insamling av begagnade glasögon. ”Vision For All” ser till att de insamlade glasögonen kommer till användning i utvecklingsländer, bl.a. i Sydamerika. På så sätt får vuxna och barn med nedsatt syn möjlighet till bättre liv.

Lions i Vreta Kloster bidrar också med pengar till ”Burn Camp” ett läger som ordnas för brännskadade personer tillsammans med deras anhöriga.

Ett ytterligare exempel är medverkan i ”Mässlingsprojektet” där insamlade medel går till vaccinering av barn i utvecklingsländer. Kostnaden för en spruta som kan rädda ett liv är sju kr.

På det lokala planet har Lions Club Vreta Kloster medverkat till att boende på servicehusen fått ljuspunkter i tillvaron genom musikunderhållning med kaffe och tårta. Luciafirande har anordnats tillsammans med Småskolan&Eraskolan.

Sedan 1975 har ett årligt stipendium delas ut till personer eller organisationer som på olika sätt gjort förtjänstfulla insatser inom Ljungsbro/Berg med närområde. Stipendiet delas ut på marknaden i samband med Ungdomsorkesterns konsert.  

Däremot ger vi endast i undantagsfall ekonomiska bidrag till enskilda personer, vår inriktning är att stödja verksamhet som har ett bredare allmännyttigt syfte för behövande och utsatta grupper i samhället. 

Nya medlemmar är välkomna att delta i arbetet och gemenskapen. Ju fler som hjälps åt desto lättare går det. Alla kan bli Lion, ung eller gammal, man eller kvinna. Förutom tillfredsställelsen och känslan att uträtta något bra så får du många nya vänner på köpet.

 

Kontakta oss på: haerjo@spray.se