Information och bokning inför 2018.

2018 års marknad

Bokning pågår

ännu några platser kvar

Ansökan på mail till: haerjo@spray.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den årliga marknaden i centrala Ljungsbro ger plats åt över 100 knallar som under två dagar ska sälja sina olika varor. 

 Ansvaret för marknadsdagarna har LIONS haft sedan 1997.

 

Viss omflyttning av platser kommer att ske inför 2017 främst för att öka kundflödet i norra delen mot tivoliområdet.

Förändrad dispositionsrätt till vissa delar av gata och tomtmark, främst i närheten av Hemköp, påverkar placeringen 2017. Vi kommer därför att ha delvis nya nummer på platserna.

BOKNINGSBESTÄMMELSER

Sänd bokning för 2018 till  haerjo@spray.se

 

Ange tidigare platsnummer om du varit med tidigare.

Företagsnamn, organisationsnummer eller födelsenummer

Namn Adress o telefon

Ditt platsbehov (antal 3m platser) samt vad du vill sälja.

Bekräftelse med faktura kommer att skickas ut under Juni (obs mailfaktura)

BETALA DEN PLATS DU FÅTT SENAST DEN 01 juli. 
De platser som inte är betalade i tid kommer att försäljas.

OBS!  Endast förskottsbetalning för garanterad plats!

 

Priser mm enligt nedan:

 

Allmänna bestämmelser och tider 2018:

Fredag 24/8 kl 17.00-22.00 och lördag 25/8 kl 10.00-17.00

Platsen skall vara intagen angiven starttid! Överlåtes annars av marknadsarrangören!

 Avgifter gäller hela marknadstiden:

 Plats om 3 m: 450 kr / 3 löpmeter utefter huvudgatan, ange behov av längd på din plats. 

Hyra av marknadsbord med tak, 3m  250:-/st  

El-anslutning:   150 :/ 3m plats  för 220 Volt  eller 400:-  för 380 Volt) .  

Nattel till husvagn/bil +150 kr

Belysning Max 100W /3m-plats. All utrustning GODKÄND och JORDAD!  

Använd LED eller lågenergilampor !

Ange platsnummer vid tidigare års marknad om du var med då. 

Era önskemål om platser mm tillgodoser vi efter bästa förmåga,.

Vi blandar och begränsar utbudet så att det blir variation och konkurrens 

”knallar emellan”. Var därför noggrann i beskrivningen av ert varusortiment.

Försäljning av stinkbomber, ”smällare” slangbellor eller vapen av olika slag, ärtrör, 

serpentinspray, e-cigaretter tillåtes ej.

BETALA SENAST DEN 01 aug .  

OBS!  Endast förskottsbetalning för garanterad plats!

Frågor om din bokning eller om du vill in på kölista skickas på mail:   haerjo@spray.se